Bruk skjema under for å registrere ny bruker.

Personlig Informasjon
Personalia
Tjenestegrad:  
Fornavn:  
Etternavn:  
Personnummer (11 siffer):  
Mobil:  
Kjønn:
 

Arbeidssted

Distrikt:  
Tjenestested:  

Førerkort:

Huk av og velg dato for førrerett av klasse (se Punkt 11. bak på førerkortet ditt).